Verzending

Bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur tenzij anders overeengekomen. Er vinden geen bezorgingen plaats op zondagen en feestdagen. De gewenste aflevertijd is een indicatietijd en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Banketbakkerij Herfst zal zich tot het uiterste inspannen om aan de gewenste tijd tegemoet te kunnen komen.

Banketbakkerij Herfst zal de grootst mogelijke zorg besteden aan de geplaatste bestelling en zal alles in het werk stellen om aan de verwachting te kunnen voldoen. Indien dit niet het geval is dient Banketbakkerij Herfst hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen, na levering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te worden gesteld. Indien de levering van een bepaald product onmogelijk blijkt te zijn, heeft Banketbakkerij Herfst het recht om de overeenkomst te ontbinden.