Veilige betaling

In de winkel kunt u zowel contant als met pin betalen. Bestellingen via de website (www.banketbakkerijherfst.nl) kunnen worden betaald met IDEAL. Wanneer er een factuur gewenst is zal de betaling binnen dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden. Voor het maken van een factuur worden geen administratiekosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Banketbakkerij Herfst te melden. In geval van  wanbetaling van de klant heeft Banketbakkerij Herfst het recht om alle gemaakte kosten hiervoor in rekening te brengen.